Předporodní průprava

Cvičení pro těhotné

V našem mateřském centru poskytujeme komplex služeb pro rodiče s dětmi, i pro ty teprve nastávající. Mezi základní patří i cvičení pro těhotné. Všichni víme, že pohyb v jakékoliv formě hraje v našem životě velikou roli. V těhotenství tomu není samozřejmě jinak. Vede nejen k psychické a fyzické kondici, ale napomáhá i zabránit změnám, které souvisejí s těhotenstvím a porodem, a připravuje tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a nejrychlejší.

Dokonce některé studie ukázaly, že u žen, které v těhotenství cvičily, se zkrátila délka porodu, snížil se výskyt komplikací, které mohly vést k císařským řezům, a ženy se po porodu rychleji zotavovaly. Dalším neméně důležitým pozitivním faktorem je vyplavování endorfinů, tzv. hormonů radosti v průběhu cvičení.

Speciální cvičení pro těhotné probíhá pod vedením zkušené zdravotní sestry/duly Ivy Voráčkové. Je možné ho navštěvovat od počátku těhotenství až do samotného porodu. Cílem je předcházet změnám, ke kterým dochází během těhotenství. Cvičení je doplněno cvičením s gymnastickými míči, které jsou v těhotenství velice důležité. Nutí nás sedět rovně, aktivují naše svaly, zejména ty, které nám pomáhají udržovat vzpřímenou polohu těla. Nemalou roli hraje také při samotném porodu, protože pohupování uvolňuje pánev a páteř, omezuje bolesti v zádech a při kontrakcích pomáhá maminkám lépe snášet bolest.

Pohyby zároveň přispívají ke správné rotaci miminka, popř. k jeho sestupu.

Cvičení jsou ke konci doplněna i teoretickou přípravou žen k porodu, nácviku správného dýchání a porodnických poloh a v neposlední řadě i relaxací. Cílem této přípravy tzv. psychoprofylaxe je, aby žena byla připravena na graviditu, porod, včetně možných komplikací, i na poporodní péči o dítě.

Cvičení probíhá v prostorách Mateřského centra Cvrček každý čtvrtek od 17,30 v Komunitním centru, Příkopy 530.

Pokud máte o cvičení zájem a chcete se ještě na něco zeptat, zavolejte na telefon: 603185498.